Blog

Thermografie, een alternatief voor mammografie?

Naar aanleiding van mijn blog over Mammografie volgt hier meer informatie over Thermografie. Mijn uitgangspunt is: “wat kan ik zelf doen aan preventie om gezonde borsten te behouden. Wat kan ik zelf doen als alternatief voor, of aanvulling op mammografie”.

Ik heb 3 informatiebronnen gebruikt:

  • De informatie van het bevolkingsonderzoek en RIVM.
  • De medische informatie van de Vrouwenpoli Boxmeer (www.vrouwenpoli.com)
  •  De website van de Energieke Vrouwen Academie (http://energiekevrouwenacademie.nl).

Thermografie: het vergeten alternatief

Vanaf het ontstaan van thermografie in 1956 tot medio jaren tachtig was thermografie ofwel digitale infraroodthermografie, een alternatief voor mammografie. Radiologen zagen het toen als aanvulling op de mammografie en gebruikten de twee methodes vaak in combinatie om tot een juiste conclusie te komen.
In 1981 verschenen de resultaten van een twaalf jaar durend onderzoek onder 58.000 vrouwen, waarvan er 1245 intensief werden gevolgd vanwege een afwijkend thermogram aan het begin. De eindconclusie van het onderzoek was niet alleen dat thermografie waardevol is als goede voorspeller van de risicofactor op toekomstige, kwaadaardige borstkanker, maar ook dat thermografie, acht tot tien jaar éérder dan mammografie, inzicht geeft in snel groeiend of onrustig weefsel dat zich mogelijk  kan ontwikkelen tot borstkanker (M. Gautherie, PhD, Breast Thermography and Cancer Risk Prediction).

Het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt op hun website over borstkanker en mammagrafie het volgende over thermografie: (http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/page12294/Wel-of-niet-meedoen)
‘Infrarood kan niet diep door de huid heen dringen. Tumoren zitten dieper in het weefsel. Hierdoor is deze methode (thermografie) niet gevoelig genoeg om tumoren op te sporen, zeker niet in een vroeg stadium.

Vrouwenpoli :”Er zijn 3 argumenten waarom het RIVM blijkbaar nog niet weet hoe thermografie werkt:

  1. Inderdaad kijkt thermografie niet ‘door de huid heen’. De infraroodcamera is namelijk een detector. Hij gebruikt geen straling of golven om door de huid heen te kijken. Een detector vangt op wat de huid laat zien. Dat wat de infraroodcamera opvangt, wordt vertaald door middel van software in een beeld dat we kunnen waarnemen op een computerbeeldscherm. Deze camera’s zijn tegenwoordig zo hoog van kwaliteit dat we niet alleen de kleuren in patronen kunnen waarnemen, maar ook de temperaturen kunnen meten tot op twee cijfers achter de komma. De patronen en temperaturen worden door arts-thermologen geïnterpreteerd
  2. Thermografie is niet bedoeld om tumoren op te sporen; dan zouden we al net zo laat zijn als op anatomische veranderingen gebaseerde onderzoeksmethoden (mammografie, echo, MRI) .
  3. Met thermografie kunnen we ontstekingen in beeld krijgen. Deze kunnen niet gezien worden op een röntgenbeeld. Bij drie of meer opmerkelijke temperatuursverhogingen (in thermische patronen), die kunnen duiden op ontstekingen en extra bloedvatengroei, krijgt een thermogram een hoog niveau van zorg”.

Hieronder informatie naar de de blog van Marjolein Dubbers (http://energiekevrouwenacademie.nl/thermografie-een-vrouwvriendelijk-alternatief-voor-mammografie/)

Wat is thermografie?

Thermografie is een meetmethode waarbij men temperatuur in kaart brengt door middel van een thermografische camera. Het resultaat van een thermografische opname is een foto waarbij lage temperaturen doorgaans een donkere kleur hebben en hogere temperaturen een lichte kleur. Thermografie als meetinstrument wordt onder andere ingezet in de industrie, elektrotechniek, de bouw en ook in de medische wereld.
Artsen en therapeuten gebruiken medische thermografie vaak als ondersteuning bij het vaststellen van een diagnose en/of prognose. Het is een methode waarmee ziekten en lichamelijk letsel kunnen worden opgespoord. Ook onbegrepen pijnklachten kunnen op een thermografische foto soms worden gezien.
Voor wie is thermografie geschikt?

Het ondergaan van een medisch thermografisch onderzoek is net zo pijnloos en onschuldig als het maken van een gewone foto. Ik spreek uit eigen ervaring. Met ontbloot bovenlijf neem je plaats op een draaikrukje, je strekt je handen boven je hoofd en er worden vanuit verschillende hoeken foto’s gemaakt. Het is in 5 minuten gedaan, waarna je je weer kunt aankleden. Er komt geen straling bij kijken en de therapeut hoeft je niet eens aan te raken. Thermografie is een volkomen veilig onderzoek.  Ik ontving de schriftelijke uitslag per mail binnen een week.

Thermografie is geschikt voor alle vrouwen vanaf 20 jaar Mammografie wordt pas ingezet vanaf 50 jaar, omdat enerzijds de kans op borstkanker toeneemt naarmate we ouder worden, maar anderzijds omdat mammografie niet geschikt is om afwijkingen waar te nemen in het dichte borstweefsel van jongere vrouwen. Het is dus geschikt voor jonge vrouwen met een hoog risicoprofiel omdat er borstkanker in de familie voorkomt. Ook vrouwen wiens borsten moeilijk of niet te scannen zijn met mammografie kunnen gebruik maken van thermografie. Denk hierbij aan heel kleine of juist heel grote borsten. Het is ook geschikt voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan of een borstprothese of implantaat hebben.

Tenslotte is thermografie ook geschikt om de situatie te monitoren bij vrouwen bij wie helaas borstkanker is geconstateerd. Het grote voordeel is natuurlijk dat het zonder straling, pijn en extra ongemak gebeurt en het zo vaak kan worden herhaald als wenselijk is. Alleen bij zwangere of zogende vrouwen is een thermografische foto niet geschikt, omdat het dan geen goed beeld geeft.

Wat valt er te zien op een thermografie?

Een thermografische foto geeft een warmtebeeld van je borsten, het is een “temperatuurfoto”. Waarom is dit interessant? Kankercellen hebben voeding nodig om zich te kunnen handhaven en groeien. Om deze voeding bij de kankercellen te krijgen worden inactieve adertjes weer actief, of ontwikkelen zich nieuwe adertjes om het bloed waarin de voedingsstoffen zitten toe te voeren. Dit proces heet angiogenese. Dit proces geeft warmte af en dit kan worden gezien op de foto. Het ontstaan van nieuwe bloedvaten kan wijzen op tumorvorming.
Ook ontstekingen in het lichaam geven warmte af en worden dus gesignaleerd. Een ontsteking kan onschuldig zijn maar ook een voorbode van een ontwikkeling van kanker. Een thermografie kijkt dus niet alleen naar kankercellen maar kan je een algeheel beeld geven van de gezondheid van je borsten. Ook is te zien of het lymfesysteem goed werkt en dus de afvalstoffen die opgeslagen worden in het vetweefsel van de borsten goed afgevoerd kunnen worden.

Een thermografie kijkt naar de ontwikkeling in je borsten

Een thermografische foto is een momentopname. Kwaadaardige cellen verdubbelen zich ongeveer per 90 dagen, daarom is het belangrijk om drie maanden na de eerste scan een tweede foto te maken.
Aan de hand van deze twee gemaakte foto’s kan een speciaal hiervoor opgeleide arts zien of er sprake is van onrustige cellen in de borst. Ook worden de twee borsten met elkaar vergeleken. Iedere vrouw heeft haar eigen warmtepatroon. Door de twee scans met elkaar te vergelijken kan worden bekeken of er sprake is van een afwijkend patroon in de tweede scan ten opzichte van de eerste scan.

Voordelen van thermografie ten opzichte van mammografie

Er komen steeds meer bewijzen dat ontstekingen in de borst de sleutel zijn tot de ontwikkeling van borstkanker. Deze ontstekingen in de borst worden het meest gezien bij jonge vrouwen en de prognose is dan vaak niet goed. Deze zogenaamde inflammatoire borstaandoeningen kunnen NIET worden gedetecteerd met een mammografie. Deze ziet ze dus over het hoofd.

Daarentegen worden twee veelvoorkomende maar onschuldige afwijkingen van het borstweefsel door een mammografie wel als verdacht gezien; namelijk microcalcificaties en fibrotisch borstweefsel. Dit is altijd reden voor nader onderzoek, zoals een punctie of erger. Aangezien de mammografische apparatuur steeds verfijnder wordt, krijgen steeds méér vrouwen te horen dat er mogelijk iets aan de hand is.

Twee Deense onderzoekers berekenden dat als een vrouw ieder jaar een mammografie laat doen, ze na tien jaar 50% kans heeft dat ze een keer te horen heeft gekregen dat er mogelijk iets aan de hand is en dus nader onderzoek heeft gehad. 50% kans dus op slapeloze nachten, zorgen en stress. Met thermografie kunnen microcalcificaties en fibrotisch borstweefsel worden waargenomen, geïdentificeerd en gemonitord. Hierdoor worden heel wat zorgen weggenomen zonder straling, pijnlijke onderzoeken en andere extra belasting.

Het is belangrijk om hier aan te geven dat met een thermografische foto NIET de diagnose kanker kan worden gesteld, net zo min als een mammografie dat kan. Ook niet als er een belangrijke afwijking wordt gevonden. Is er reden tot nader onderzoek, dan word je doorverwezen naar je huisarts en kom je in het reguliere circuit terecht. Wil je meer weten over mammografie lees, dan mijn blog hierover.

Thermografie kan al op jongere leeftijd

Zoals gezegd kan een thermografie zelfs tien jaar voordat kanker zichtbaar wordt in een mammografie, al zien of er een kans is op mogelijk een toekomstige tumor. Dit is mijns inziens het grote voordeel van thermografie: thermografie ziet veel eerder dan een mammografie afwijkingen in het borstweefsel; dat wil zeggen onbedoelde celdelingen en de bijbehorende aanmaak van extra bloedvaten. Er is dan nog geen sprake van een tumor maar van onrustige cellen of ontstekingen. En in dit stadium is er nog van alles preventief te doen om te voorkomen dat deze onrustige cellen uitgroeien tot een tumor. En is dat nou niet precies de bedoeling van screenen op borstkanker? Dat we een vróeg signaal krijgen dat er iets aan de hand is en dat we daar zélf iets aan kunnen doen?
Dat kan het voordeel zijn van op jonge leeftijd te beginnen met thermografie. Een afwijking betekent niet alleen dat er iets aan de hand is met je borsten maar dat je hele lichaam uit balans is. Dat is een mooie waarschuwing. Je bent er dan op tijd bij en er is nog alle tijd om het proces te keren.

Voeding en leefstijl hebben grote invloed op kanker

We hebben geleerd om kanker te zien als “de vijand”  die met “man en macht bestreden moet worden”.  Toen mijn vader darmkanker bleek te hebben kreeg hij letterlijk te horen: “We gaan dit met grof geschut bestrijden meneer Dubbers”. De hele taal die in het reguliere circuit wordt gebruikt rondom kanker lijkt op taal die gebruikt wordt bij het oorlog voeren. Helaas heeft mijn vader deze oorlog niet kunnen winnen. Weinig mensen weten dat kankercellen voortdurend komen en gaan in ons lichaam. We kunnen kankercellen hebben zonder het te weten en het kan overgaan zonder dat we weten dat we het hebben gehad. De vraag is of ons afweersysteem in ons lichaam sterk genoeg is om de kankercellen af te voeren.

In 2007 publiceerde het World Cancer Research Fund International (WCRF) een interessant rapport. Dit rapport, waar vijf jaar aan was gewerkt, was samengesteld uit conclusies van duizenden gepubliceerde onderzoeken. Het rapport bevatte aanbevelingen van tien wereldexperts in samenwerking met 234 oncologen en andere wetenschappers. Hun eindconclusie was opmerkelijk: als je niet rookt, bepalen je voedingsgewoonten voor 50% je risico op kanker. Voeding is veel belangrijker dan genen! Als je in de hoog-risicogroep valt voor borstkanker kan je dus met je voeding en leefstijl nog veel zelf bepalen. Toen ik dit las dacht ik: “waarom heeft geen enkele arts of oncoloog met mijn vader, in die zeven jaar van behandelingen, gesproken over zijn voeding?”

Thermografie kan je een vroege waarschuwing geven

Dit is de reden waarom ik ieder jaar een thermografie laat doen: ik wil vroegtijdig een waarschuwing krijgen dat er iets mis aan het gaan is, zodat ik zelf nog iets kan veranderen aan mijn voeding- en leefpatroon. Ik wil horen dat er een potentieel risico is op kanker, niet dat ik al kanker heb. Ik wil zelf nog iets kunnen doen. Overigens weet ik dat er een kans is dat de thermografie een kanker over het hoofd ziet maar dit geldt ook voor een mammografie.
Thermografie wordt in veel landen al volop gebruikt naast mammografie. Zwitserland overweegt zelfs om mammografie af te schaffen. Vrouwen kunnen in veel landen zelf beslissen waar ze voor kiezen. Nederland loopt hier ver bij achter. Wat ik belangrijk vind is dat we zelf kunnen kiezen. Als jij je goed/veilig voelt bij een jaarlijkse mammografie doe dat dan vooral. Ik voel me persoonlijk beter bij een thermografie.

Waar kan je terecht?

Tineke van Donna Vitale :
“Het aantal mogelijkheden voor thermografie in Nederland begint zich uit te breiden”:

In Boxmeer kun je terecht bij de Vrouwenpoli
(www.vrouwenpoli.com)

Verder onder andere:
-Birgitte Brouwer van Thermografie Amsterdam.  (Je kunt bij haar ook terecht in Bussum, Gouda en Gorredijk). (https://Thermopgrafie-Amsterdam.nl)
-Praktijk voor Medische Thermografie van Marij Nuij in de Veldhoven.
-De Groene Zuster heeft inmiddels 11 locaties in Nederland.
( www.degroenezuster.nl)
Als je gaat googelen vind je nog veel meer.

Helaas worden deze behandelingen (nog) niet vergoed door onze ziektekostenverzekeraars. We hebben nog een lange weg te gaan dames!
Ik heb desondanks mijn eigen Thermografieonderzoek betaald. Ik heb vorige week een onderzoek gedaan. Inmiddels heb ik de uitslag binnen die is beoordeeld door verschillende Thermografen ! Naast de rapportage, kreeg iktelefonische een toelichting hierop. Op de foto’s was geen aanleiding tot zorg, gelukkig. Over 6 maanden gaan we een 2e serie foto’s maken zodat er een vergelijk gemaakt kan worden tussen de 1e en de 2e serie. Op basis van deze ” baseline” kan de gezondheid van mijn borsten goed gevolgd worden. Een ‘baseline” ( 2 onderzoeken in een bepaalde tijdsspanne) kosten bij de Vrouwenpoli in Boxmeer € 195 voor de 1e plus € 100 voor het 2e onderzoek). Ik heb het er graag voor over.

Wil je weten wat gerespecteerd vrouwenarts, gynaecologe en auteur Dr. Christiane Northrup vindt van thermografie, ga dan naar deze website : (http://www.drnorthrup.com/healing-with-divine-love/, NB je moet op deze site wel even je naam en email invullen, daarna heb je toegang tot haar waardevolle informatie)

Hartelijke groeten,
Tineke van der Klok, inspirator en eigenaar van Donna Vitale

Als je wilt reageren op het bovenstaande, laat dan jouw reactie hieronder achter